Pilke-Tiimi

Kuvakortit

Pilke-tiimin kuvakortit soveltuvat työskentelymenetelmänä hyvin monimuotoiseen asiakastyöhön. Kuvakortit tukevat omien ajatusten kanssa työskentelyä. Kortit helpottavat vuorovaikutusta, asiakastyötä vahvistaen ja laajentaen. Kortit auttavat ilmaisemaan erilaisia tunteita ja herättämään keskustelua. Korttien avulla myös ryhmätyöskentely saa syvyyttä ja niiden avulla voidaan tehostaa ryhmäytymistä. Kaikkia korttisarjojamme voi käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä. Jarmo Linkosaari ja Nelli Länsiö ovat kuvanneet puhuttelevat valokuvamme.

Kuvakortti-sarjoja on viisi, joissa jokaisessa on 48 erilaista kuvakorttia. Kuvakortti-sarjan hinta on 68 euroa/pakka, sis. alv + postituskulut. 

Tilaa kortit täältä!

Pilke-Tiimi

Pilke-Tiimi on kolmen turkulaisen perustama pienimuotoinen yritys. Pilke-Tiimin takana vaikuttavat Satu Hovi, Jarmo Linkosaari ja Kati Länsiö, joilla on useiden vuosien kokemus nuorten kanssa työskentelystä. Pilke-Tiimin tämänhetkinen tavoite on tuottaa toiminnallisia materiaaleja, joita voi hyödyntää erilaisissa asiakas- ja ryhmänohjaustilanteissa. Puhuttelevat valokuvamme ovat Jarmo Linkosaaren ja Nelli Länsiön kuvaamia.

Kuvakortit teksteillä

Tekstillisten kuvakorttien vahvuus on niihin lisätyt sanat. Kortteja voi hyödyntää joko tekstin, pelkän kuvan tai molempien perusteella. Kortit soveltuvat erittäin hyvin tilanteisiin, joissa asiakkaan on vaikea itse löytää tunteita, tilanteita tai asioita, valmiit tekstit helpottavat omien ajatusten puntaroimista. Ryhmätilanteissa tekstilliset kortit mahdollistavat sujuvamman kanssakäymisen myös jännittäjille. Kuvakortit on jaoteltu kolmeen puhuttelevaan aihealueeseen: minä, tunteet ja koti.

Kuvakortit ilman tekstejä

Kuvat puhuvat puolestaan! Kauniit ja korkeatasoiset valokuvat antavat mahdollisuuden mielikuville, jokaisella on mahdollisuus nähdä kuva juuri niin kuin itse sen kokee. Korttisarja on valikoitu tarkasti siten, että kuvat voivat herättää sekä positiivisia että negatiivisia ajatuksia ja tunteita. Kuvakorttisarjan aihe on elämä.